/Content/themes/Lang/flags/svg/ua.svg
Країна - Налаштування мови Країна
 • Обміняти в Магазині
 • Швидка доставка
Мова
Валюта
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цим Положенням про обробку персональних даних (далі - Положення) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕФАКТО РІТЕЙЛ УКРАЇНА» (04111, м. Київ, вул. Щербаківського, буд. 52, прим. 429, код ЄДРПОУ: 41670667) (далі – Defacto) визначело загальні вимоги до обробки та захисту персональних даних суб’єктів персональних даних, що обробляються повністю чи частково із застосуванням автоматизованих засобів Defacto, а також персональних даних, що містяться у базі персональних  даних Defacto чи призначені до внесення до бази персональних даних Defacto, із застосуванням неавтоматизованих засобів.
1.2. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
база персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі;
володілець персональних даних - юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕФАКТО РІТЕЙЛ УКРАЇНА»;
згода суб'єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди.
обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;
одержувач - фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані, у тому числі третя особа;
персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована та, або може бути конкретно ідентифікована;
розпорядник персональних даних - юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця;
суб'єкт персональних даних - фізична особа, персональні дані якої обробляються;
третя особа - будь-яка особа, за винятком суб'єкта персональних даних, володільця чи розпорядника персональних даних та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, якій володільцем чи розпорядником персональних даних здійснюється передача персональних даних.
користувач - фізична особа, відвідувач Сайту, що приймає умови угоди
1.3. Defacto - є володільцем та розпорядником бази персональних даних.
1.4. Метою обробки персональних даних Defacto є зберігання та обслуговування даних контрагентів, виконання зобов’язань відповідно до умов Публічної оферти покладеної на  Defacto, оцінки та аналізу роботи Сайту Defacto, відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про захист персональних даних».
1.5. Склад персональних даних, які обробляються Defacto є:
 • Ідентифікаційні дані (мова та країна походження користувача , контактні дані і т.д.);
 • Платіжні дані (платіжні реквізити, або реквізити картки користувача, інформація про покупки, замовлення чи повернення користувача і т.д.);
 • Дані про підключення, геолокацію та / або переглянуті дані (якщо користувач взаємодіє з нами з мобільного телефону чи будь-якого іншого пристрою);
 • Комерційна інформація (якщо користувач підписався на розсилку);
 • Інформація щодо вподобань користувача;
 • Прізвище, Ім’я, По батькові;
 • Особисті відомості (вік, стать, тощо);
 • Місце проживання;
 • Електронні ідентифікаційні дані (ІР-адреса, телефони, адреси   електронної пошти, та інші);
1.5.1. Defacto не обробляє перональні дані, яка становлять особливий ризик для прав і свобод суб'єктів персональних даних.
 
1.6. Строк зберігання персональних даних не більший, ніж це необхідно відповідно до їх законного призначення та мети їх обробки.
1.7. Персональні дані зберігаються в умовах:
 •  законності;
 •  сумісності;
 •  адекватності і ненадмірності;  
 •  точності;
 •  строковості зберігання;     
 •  дотримання прав фізичної особи;
 •  захищеності;
 •  транскордонної захищеності.
 
2. ПОРЯДОК ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
2.1. Персональні дані обробляються виключно за згодою суб’єкта персональних
2.2. Згода суб’єкта персональних даних є добровільним волевиявленням фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.
2.3. Згода суб’єкта персональних даних може бути надана у наступних формах:
 • документ на паперовому носії з реквізитами, що дає змогу ідентифікувати цей документ і фізичну особу;
 • електронний документ, який має містити обов’язкові реквізити, що дають змогу ідентифікувати цей документ та фізичну особу. Добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних доцільно засвідчувати електронним підписом суб’єкта персональних даних.
 • відмітка на електронній сторінці документа чи в електронному файлі, що обробляється в інформаційній системі на основі документованих програмно-технічних рішень.
2.4. Згода суб’єкта персональних даних надається під час оформлення цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства.
 
3. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ БАЗИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
3.1. Бази персональних даних знаходяться у  Defacto та DEFACTO PERAKENDE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ.
 
4.  ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. УМОВИ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
4.1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб’єкта персональних даних, наданої володільцю бази персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог законодавства України.
4.2. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог законодавства України про Захист персональних даних або неспроможна їх забезпечити.
4.3. Суб’єкт відносин, пов’язаних з персональними даними, подає запит щодо доступу (далі — запит) до персональних даних володільцю бази персональних даних.
4.4. У запиті зазначається наступна інформація:
 • прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи — заявника);
 • найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи — заявника);
 • прізвище, ім’я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит;
 • відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази;
 • перелік персональних даних, що запитуються;
 • мета запиту.
4.5. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.
Протягом цього строку володілець бази персональних даних доводить до відома особи, яка подає запит, що запит буде задоволено або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.
Відповідь на запит надається протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.
4.6. Усі працівники володільця бази персональних даних зобов’язані додержуватися вимог конфіденційності щодо персональних даних та інформації щодо рахунків у цінних паперах та обігу цінних паперів.
4.7. Відстрочення доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п’яти календарних днів.
4.8. Повідомлення про відстрочення доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження такого рішення.
4.9. У повідомленні про відстрочення зазначаються:
 • прізвище, ім’я та по батькові посадової особи;
 • дата відправлення повідомлення;
 • причина відстрочення;
 • строк, протягом якого буде задоволене запит.
4.10. Відмова у доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до них заборонено чинним законодавством України.
4.11. У повідомленні про відмову зазначаються:
 • прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка відмовляє у доступі;
 • дата відправлення повідомлення;
 • причина відмови.
4.12. Рішення про відстрочення або відмову із доступі до персональних даних може бути оскаржено до уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних, або до суду.
 
5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
5.1. Персональні дані, що збираються та обробляються володільцем персональних даних є конфіденційною інформацією.
Відносини, пов'язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.
5.2. Бази персональних даних володільця обладнано системними і програмно-технічними засобами та засобами зв’язку, які запобігають втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідають вимогам міжнародних та національних стандартів.
5.3. Відповідальна особа організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до законодавства України про Захист персональних даних. Відповідальна особа визначається наказом Володільця бази персональних даних.
Обов’язки відповідальної особи щодо організації роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці зазначаються у посадовій інструкції.
5.4. Працівники, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових (трудових) обов’язків зобов’язані дотримуватись вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, щодо обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних.
5.5. Працівники, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків. Таке зобов’язання чинне після припинення ними діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.
5.6. Особи, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку у разі порушення ними вимог законодавства України про Захист персональних дани несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
5.7. Персональні дані не повинні зберігатися довше, ніж це необхідно для мети, для якої такі дані зберігаються, але у будь-якому разі не довше строку зберігання даних, визначеного даним Положенням.
 
6. ПРАВА СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
6.1. Суб’єкт персональних даних має право:
 • знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;
 • на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;
 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
 • пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
 • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.
 
7. ПОРЯДОК РОБОТИ ІЗ ЗАПИТАМИ СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
7.1. Суб’єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, без зазначення мети запиту, крім випадків, установлених законом.
7.2. Доступ суб’єкта персональних даних до даних про себе здійснюється безоплатно.
7.3. Суб’єкт персональних даних подає запит щодо доступу (далі — запит) до персональних даних володільцю бази персональних даних.
7.4. Запит має містити наступну інформацію:
 • прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити документа, що посвідчує особу суб’єкта персональних даних;
 • інші відомості, що дають змогу ідентифікувати особу суб’єкта персональних даних;
 • відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи відомості про володільця чи розпорядника цієї бази;
 • перелік персональних даних, що запитуються.
7.5. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його надходження.
7.6. Протягом цього строку володілець бази персональних даних доводить до відома суб’єкта персональних даних, що запит буде задоволено або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.
7.7. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.
 
8. ПОЛІТИКА РОБОТИ З COOKIES
8.1. Веб-сайт Defacto використовує файли cookie.
 Ці дані часто складаються з буквено-цифрових символів, які забезпечують унікальну ідентифікацію комп'ютера користувачів та можуть містити іншу інформацію. Деякі файли cookie розміщуються третіми сторонами, які діють від імені Defacto.
8.2. Типи файлів cookie, які можуть використовуватися:
• Основні файли cookie, створені веб-сайтом, який відвідував користувач. Цей сайт вказаний в адресному рядку;
• Інші веб-сайти створюють файли cookie. Ці веб-сайти містять такий вміст, як реклама або зображення, що бачив користувач на веб-сторінці.
8.3. Веб-сайт Defacto використовує файли cookie, щоб перевірити справжність користувача. Коли користувач заходить на веб-сайт за допомогою особистого облікового запису та / або облікового запису гостя, веб-сайт Defacto зберігає унікальний код та час входу на пристрої користувача у зашифрованому файлі cookie, що дозволяє переходити між сторінками веб-сайту без входу на кожну сторінку. Також можна зберігати дані для входу та не входити під час кожного відвідування.
8.4. У більшості браузерів використання файлів cookie приймається автоматично, але користувач має можливість керувати налаштуваннями браузера для блокування чи видалення файлів cookie.
8.5. Користувач може відмовитись зберігати файли cookie на своєму пристрої в будь-який час.
8.6. Щоб видалити файли cookie, збережені на пристрої користувачів, і налаштувати веб-браузер користувачів на відмову від файлів cookie, користувач може це зробити у своїх налаштуваннях веб-браузера. Зазвичай параметри навігації, пов’язані з файлами cookie, розміщені у розділі "Параметри", "Інструменти" або "Налаштування" веб-браузера, який користувач використовує для входу на веб-сайт.
8.7. Змінюючи налаштування веб-браузера користувачів та відмовляючись від використання та збереження файлів cookie на його пристрої, користувач може відвідувати веб-сайт, проте деякі параметри чи функції можуть не працювати належним чином.